Corona Maatregelen

VEILIGHEID VOOROP CHECKLIST VEILIGHEIDSMAATREGELEN CORONAVIRUS VOOR RIJBEWIJZEN A EN AM

De brancheorganisaties in de rijscholenbranche ontwikkelden samen met het CBR, IBKI en KNMV een veiligheidsprotocol voor alle rijbewijzen, zodat de gehele rijscholensector op dezelfde, veilige manier omgaat met de coronamaatregelen.
Onderstaande checklist geeft een overzicht van de te nemen acties specifiek voor de rijbewijzen A en AM. Neemt u nog wel het protocol door, niet alle onderdelen zijn in deze checklist verwerkt.

ALGEMEEN:
 Maak, als de bezetting dat toelaat, iemand Corona-verantwoordelijk: iemand die continu aandacht heeft voor de risico’s van Corona en een veilige werkwijze en die fungeert als aanspreekpunt en die maatregelen/hulpmiddelen organiseert.
 Zorg voor maximale hygiëne:
 Desinfecteer regelmatig alle contactoppervlakten (pinautomaat, balie, deurknoppen, koffiemachine, leuningen, prullenbakken, gereedschap, sleutels, toilet, bedieningsmiddelen voertuigen, etc.) TIP: kijk voor uitgebreide hygiënemaatregelen op: https://lci.rivm.nl/index.php/richtlijnen/reiniging-desinfectie-en-sterilisatie-deopenbare-gezondheidszorg
 Plaats bij iedere kraan en naast iedere deur desinfectiemiddelen en een instructieposter (zie poster Rijksoverheid). TIP: download hier de poster van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/documenten/publicaties/2020/03/01/coronavirus-posters-nederlands  Zes keer per dag handen wassen. Zorg dat u en uw medewerkers ten minste 6 keer per dag de handen wassen met water en zeep, in ieder geval na klantcontact, voor het eten, na toiletbezoek, na het schoonmaken, na het snuiten van de neus. TIP: kijk hier voor de handenwasinstructie van het RIVM: https://www.rivm.nl/hygiene/handen-wassenALS HET GAAT OM KLANTEN:
 Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden door bijvoorbeeld routering en markering van afstanden in het pand.
 Werk zoveel mogelijk op afspraak. Faciliteer dit eventueel ook online op uw website.
 Zorg dat regels zichtbaar zijn op (de homepage van) uw website.
 Communiceer de regels voor klanten en bezoekers. Hang deze bij de ingang en in het voertuig en stuur de regels ook mee als u een afspraak per mail bevestigt.ALS HET GAAT OM MEDEWERKERS:
 Print de hygiëne- en gedragsregels voor medewerkers uit en hang deze op in de kantine, personeelsruimte, personeelstoilet, etc. TIP: Maak gebruik van de posters van Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/documenten/publicaties/2020/03/01/coronavirus-posters-nederlands
 Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden door bijvoorbeeld routering en markering van afstanden in de kantine of bedrijf (indien mogelijk).
 Zorg dat uw medewerkers ten minste 6 keer per dag de handen wassen met water en zeep. In ieder geval na klantcontact, voor het eten, na toiletbezoek, na het schoonmaken, na het snuiten van de neus.
 Probeer zoveel mogelijk werkzaamheden (als dat gaat) vanuit huis te (laten) doen. Denk hierbij aan administratief werk of de loonadministratie.
 Zorg waar nodig voor (persoonlijke) beschermingsmiddelen (PBM), zoals handschoenen. Geef medewerkers instructie over juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen: wanneer en hoe te gebruiken. Als werkgever moet u de PBM’s gratis ter beschikking stellen aan uw medewerkers en deze minstens één keer per dag aanvullen.
 Geef uw medewerkers een uitgebreide instructie over hoe het protocol in het bedrijf uitgevoerd wordt.
 Geef medewerkers de instructie dat zij klanten/bezoekers aanspreken op ongewenst gedrag aanspreken bij overtreding van de regels.
 Werk zoveel mogelijk in vaste teams. Steeds wisselen van teams maakt de kans op besmetting groter.
 Reis alleen samen als apart vervoer niet geregeld kan worden. Als er toch samen gereisd moet worden, hanteer dan de volgende aanwijzingen:
 Bij reizen met meer dan twee personen moet in ieder geval 1,5 meter afstand aangehouden worden;
 Neem telkens op dezelfde plek plaats;
 Zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen en regelmatig te desinfecteren met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.ALS HET GAAT OM MOTOR- EN BROMFIETSRIJLES
 Geef aan dat leerlingen hun eigen helmen , handschoenen en kleding moeten meenemen.  Communicatieset en bedieningsmiddelen van lesmiddel dienen voor en na elke rijles te worden gedesinfecteerd met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.
 Gebruik van eigen oortjes door de leerling wordt aanbevolen.
 Activiteiten vinden zoveel mogelijk buiten plaats.
 Vermijd onderling contact en houd ten minste 1,5 m onderlinge afstand.
 Houd bij het geven van uitleg en beantwoorden van vragen altijd een minimale afstand van 1,5 meter aan.
 Bij het geven van instructie binnen de 1,5 meter en waarbij het voertuig van de leerling dient te worden aangeraakt, wordt aanbevolen om motor- of in ieder geval wegwerphandschoenen te dragen.
 Instructeurs mogen geen leerlingen achterop nemen en instructeur mag niet achterop plaatsnemen bij leerling (eventueel moet de leerling op eigen gelegenheid naar het oefenterrein komen en daar pas met de motorrijles beginnen).
 Voor het trainen met de simulator moeten leerlingen hun handen wassen en/of wegwerphandschoenen dragen voordat ze de simulator gebruiken. Voorafgaand en na de training worden aangeraakte oppervlakken gedesinfecteerd met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.
 Instructies en maatregelen worden voorafgaand aan de les met de leerling nogmaals doorgenomen. Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.